Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen - KTNO

Onze cursussen zijn geaccrediteerd door de volgende beroepsverenigingen:

LVNG | BATC | VBAG | NVST

NCSV | FAGT | VNRT | VNT | NOAG

Beroepsverenigingen